THUISZORG

Betrokken en dichtbij!

Met Shiens B.V. Thuiszorg zijn wij bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn een goed georganiseerde aanbieder van zorg thuis, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wij verlenen kwalitatief goede zorg en bemiddelen in een samenleving waarin steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen in de kou komen te staan. Ondanks de bezuinigingen en het veranderende beleid houden wij vast aan ons beeld van goede zorgverlening. Verantwoorde zorg, veiligheid en geborgenheid in eigen woonomgeving. Shiens B.V. Thuiszorg is vierentwintig uur per dag (zeven dagen in de week) bereikbaar. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd. Met de Thuiszorg vult de totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en biedt zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. Gezien als een verlengstuk van de familie en mantelzorg van de cliënt, waarbij op zijn minst binnen de gestelde indicatie een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan worden bereikt. Wij bieden de zorg die nodig is, waar de cliënt zich goed bij voelt en stimuleren de zelfzorg waar mogelijk. Met persoonlijke zorg en aandacht voor elke zorgvrager.

Door te investeren in de medewerkers aangaande opleiding, inbreng, werksfeer en voorzieningen en persoonlijke aandacht creëren wij een prettige werkomgeving en een hoge mate van betrokkenheid. Met opleidingen, trainingen, clinics & workshop voor onze zorgverleners waarborgen wij de kwaliteit van de zorg. Onze zorgprofessionals leveren met elkaar een uitstekend resultaat. Wij begeleiden werknemers en leiden hen op, waardoor zij groeien in hun verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Deze professionaliteit stralen zij vervolgens uit in het werkveld, wat het gevoel van vertrouwen bij de zorgvrager versterkt.

De hoge mate van betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor de klant versterken het vertrouwen van mantelzorgers en behandelaars (zoals huisartsen en specialisten). Het indicatieproces verloopt voorspoedig, eveneens het contact. De zorginzet en indicatie zijn hierdoor goed op elkaar afgestemd. Wij houden vast aan de visie van Shiens B.V. , waardoor wij uitstekende kunnen zorg leveren. Hierin is geen ruimte voor concessies. Openheid, actiegerichtheid, eerlijkheid, controle naar elkaar toe, goede communicatie en transparant werken zijn onze kernwaarden. Iedereen kan en mag elkaar aan spreken op werkwijze en integriteit. Shiens B.V. blijft een platte organisatie, waarbij iedereen even belangrijk is en elk individu zich bewust is van zijn bijdrage voor de organisatie. De organisatie geeft vertrouwen aan haar cliënten en medewerkers. Flexibiliteit, persoonlijke aandacht en kennis van de zorgvrager maken het dat de cliënt sneller open staat voor het ontvangen van de zorg.

thuiszorg vertical